Nadační fond Inka

 

Další dopisy od našeho "kmotřence"
ze školního roku 2010

Cristhianův dopis z května 2010
 
Cristhianův dopis ze srpna 2010

V létě roku 2010 nám Cristian poslal další dva dopisy, ve kterých nám moc děkuje za to, že může chodit do školy, protože do ní chodí rád, chlubí se svými školními úspěchy a taky píše, jaké všechny školní pomůcky z peněz, kterými na jeho vzdělávání přispíváme, dostal. U dopisů byly i obrázky, abychom si mohli udělat představu, jak to u nich vypadá.

Na originály dopisů z květnaze srpna, i na obrázky Cristianovy školy, domku, ve kterém s rodiči a sourozenci bydlí, a okolní krajiny, kde si hraje, se můžete sami podívat.

Cristhianův obrázek domku, kde bydlí
 
Cristhianův obrázek jeho školy
 
Cristhianův obrázek krajiny v Ccochopata
 
A tady jsou české překlady Cristhianových dopisů - nejprve dopis z května:
 
Ccochapata, 29. května 2010
Panu: VOŠ ekonomických studií
Česká republika, Evropa
Drahý kmotře,
přijmi od svého kmotřence Cristhiana Gustava Hancco Muňoze srdečný pozdrav, který posílám i tvé rodině. Po pozdravení ti chci říct následující:
Nekonečně ti, kmotře, děkuji z celého srdce za tvou pomoc. Děkuji za učebnice, které jsem od nadace dostal, dále za školní potřeby jako jsou pastelky, sešity, pravítka, tužky a velké desky na sešity a učebnice.
Dále ti děkuji za baret, kazajku, pár bot, batoh, cvičky, tričko a trenýrky na tělocvik.
Děkuji, kmotře, za velikou pomoc, že mám úplně všechny školní potřeby. Tatínek by mi je všechny nemohl koupit, protože nás je víc bratrů, kteří studujeme. Jsem šťastný a rád chodím do školy.
Teď ti, kmotře, povím, jaký je můj denní režim: vstávám v pět hodin ráno, vyčistím si zuby, umyju se v šest hodin, nasnídám se, převléknu se a v půl osmé se rozloučím s tatínkem a s maminkou. Škola nám začíná v osm ráno a v půl deváté se už s naším profesorem pilně učíme. Profesor se jmenuje Edgar Pinto Horanaco. Desetiminutovou přestávku máme až v deset hodin. V půl jedné máme potom hodinovou pauzu. Odcházím ze školy v patnáct hodin.
Cestou domů utíkám, doma si hned převléknu uniformu a do šesti do večera pomáhám mamince. Od sedmi se učím a dělám úlohy, která nám náš profesor zadal, potom si čtu výklad z učebnic. V půl deváté si vyčistím zuby, abych si mohl jít lehnout. Tak to je můj denní režim.
Tak moc ti děkuji za tvou pomoc, chtěl bych řádně vystudovat a být velký profesionál, protože moji starší bratři nemohli pořádně studovat, protože na to chyběly prostředky, tatínek by nám to všem nemohl zaplatit. Jsem ti hluboce vděčný, budu stále pokračovat ve studiu, abych byl profesionál.
Víc ti už psát nebudu. Silně tě objímám, mám tě rád a nekonečně ti děkuji.
Christhian Hancco Manos, který tě má tolik rád.

 
A text druhého dopisu, který Cristhian napsal v srpnu:
 
Ccochapata, 29. srpna 2010
Kmotr: VOŠ ekonomických studií
Místo: Česká republika, Evropa
Drahý kmotře,
přijmi ode mne srdečný pozdrav. Tvůj kmotřenec Cristhian Gustavo Hancco Manos Tě moc objímá a pozdravuje i Tvoji rodinu.
Po tomto pozdravení bych Ti chtěl říci, že pilně pokračuji ve studiu. Dostal jsem ze zkoušek dobré známky. Z matematiky jsem získal 18, z obecné komunikace mám 20, z kaligrafie také 20, ale z osobně−sociálního kurzu mám 15−17 a ze sociálně−vědního kurzu 16−18.
Tak je to s mými výsledky, kmotře. Jsme jen dva žáci, kteří jsme dostali na konci čtvrté třídy dobré známky. Jsem stále velmi vděčný za pomoc, kterou jsi mi, kmotře, poskytl. Stále chci pokračovat vpřed v učení. Chtěl bych Tě požádat, kmotře, abys mi dále pomáhal, abych mohl vystudovat. Nyní máme od 15. srpna volno, ale já budu stále studovat a opakovat si i o prázdninách. Budu si pročítat učebnice, které jsi mi dal, abych mohl postoupit ve studiu.
Nakonec Ti ještě jednou děkuji za Tvou pomoc, loučím se s tím, že Tě mám moc rád.
Cristhian Gustavo Hancco Manos

 

 

   
© 2015−2022
GrudaldSoft +