Absolutoria 2016

28. 6. 2016

 
Vyvrcholením školního roku ve vyšší odborné škole jsou každoročně absolutoria, při kterých studenti posledních ročníků prokazují své získané znalosti a ukončují studium v naší škole. V letošním roce tomu bylo samozřejmě stejně, i když v jedné věci byl letošek přesto výjimečný.
 
Zmíněná výjimečnost se týkala studentů dálkové formy studia, neboť září roku 2012 nastoupili poslední studenti ke čtyřletému dálkovému studiu a v září roku 2013 zahájili studium první studenti nově akreditovaného dálkového studia tříletého.
 
Absolutoria proto letos konali tradičně studenti třetího ročníku denního studia, naposledy studenti čtvrtého ročníku dálkového studia a poprvé studenti dálkového studia ročníku třetího. K maratonu zkoušek absolutorií, které se probíhaly od 9. 6. do 21. 6., se dostavilo celkem 154 studentů, z nichž bohužel devět nástrahám zkoušek podlehlo.
 
V úterý 28. 6. se proto na Novoměstské radnici v Praze sešlo 145 úspěšných absolventů, aby ve Velkém sále před zraky rodičů, příbuzných a přátel slavnostně z rukou ředitele školy převzali vysvědčení o konání absolutoria, diplom, na jehož základě si mohou ke svému jménu připojit titul Diplomovaný specialista (DiS.), a Europass - dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce, který dokládá dosažené vzdělání a je plně uznáván ve všech zemích EU, v kandidátských zemích EU a v zemích ESVO.
 
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie
z průběhu konání absolutorií,
prvního ceremoniálu vyřazování absolventů,
druhého ceremoniálu vyřazování absolventů.
 
Zde si můžete prohlédnout videozáznam předávání diplomů první skupině a druhé skupině absolventů.
 
Zde si můžete stáhnout fotografie z předávání diplomů první skupině a druhé skupině absolventů.

 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +