Moderní trendy v praxi

Evropský týden odborných dovedností

 
Naše škola v současné době realizuje dva projekty v rámci programu Erasmus+. Tak, jak postupně poznáváme další možnosti, které se v souvislosti s ním otevírají, rozhodli jsme se letos kromě jiného zapojit do Evropského týdne odborných dovedností komplexním souborem aktivit nazvaným “Moderní trendy v praxi“.
 
Akce, které do něj patří, souvisejí jednak s diseminací výsledků a dopadů čtyř letních a podzimních zahraničních stáží žáků a studentů školy, jednak s šířením informací o Průmyslu 4.0, nárocích na zaměstnance, které přináší, jako je flexibilita, kreativita, schopnost komunikace, dovednost využití cloudových úložišť s minimálními náklady na IT, ale i budoucích změnách ve struktuře a náplni pracovních míst.
 
Pro zájemce z řad studentů i učitelů se již uskutečnila Přednáška na téma RPA – Robotic Process Automation, další přednáška bude zaměřená na zkušenosti se zaváděním robotizace a digitalizace ve firemním prostředí (v obou případech externí lektoři z praxe) a s touto tématikou souvisí i připravovaný seminář „Data v cloudu“, který organizují učitelé z naší školy.
 
Do konkrétního využití moderních trendů v praxi se aktivně zapojili i naši studenti, kteří pro školu připravují návrhy a doporučení, jak by mohla změnit či doplnit způsob své prezentace tak, aby co nejlépe oslovil konkrétní cílovou skupinu – potencionální studenty školy.
 
Součástí komplexu aktivit je také výstava fotografií z posledních čtyř mobilit v rámci programu Erasmus+ a cyklus celkem pěti setkání stážistů s ostatními studenty školy. Zajímavé jsou nejen osobní zážitky z jiného jazykového a kulturního prostředí, ale také pracovní zkušenosti, které mnohdy ukazují právě jiné postupy, techniky a organizaci používané například v portugalské laboratoři, na řecké vinici, či britské realitní kanceláři.
 
Několik fotografií stážistů z jejich pobytu na pracovních stážích, ale i z volnočasových aktivit si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +