Štědronín 2007

3.-7. 9. 2007
Sportovně-aklimatizační kurz pro studenty prvních ročníků

Stává se již tradicí na naší škole, že noví PODSKALÁCI a NAVRÁTILOVCI, tedy žáci prvních ročníků, zahajují svůj první školní rok účastí na seznamovacím kurzu, přesněji řečeno na kurzu sportovně-aklimatizačním. V září 2007 jsme tedy opět vyrazili do Štědronína, který se nachází přibližně 100 km od Prahy u Orlické přehrady. Letos v důsledku sloučení škol bylo účastníků kurzu požehnaně, přesto se nikdo neztratil v davu a po celou dobu kurzu vládla skvělá atmosféra. Všichni měli možnost se realizovat, poznat nové přátele, učitele, užít si přírody, sportu a seznámit se s jedním krásným koutem naší země.

V letošním roce nám sice tolik nepřálo počasí, ale to vše vynahradila skvělá parta mladých lidí, jimž proměnlivé a nepříliš teplé počasí nevadí. Jaký byl tedy program kurzu:

Den první – pondělí:
Vyrazili jsme autobusy od školy hned v pondělí ráno po krátké exkurzi v prostorách školy. Ve Štědroníně jsme dostali dobrý oběd a ubytovali se. Poté následovalo seznámení s přítomnými pedagogy, s programem kurzu, se zábavou i povinnostmi frekventantů. Odpoledne jsme vyrazili do lesa na procházku po okolí. Večer přišel první test znalostí a hledání téměř zapomenutých informací získaných na základní škole. Po večeři následoval společenský večer.

Den druhý – úterý:
Po ranních povinnostech a dopoledních sportovních kláních vyrážíme na hrad ZVÍKOV - klenot mezi hrady v České republice. Večer bylo opět postaráno o zábavu, každý měl možnost najít si to svoje vyžití.

Den třetí – středa:
Dopolední sezení s třídními profesory vystřídalo klání sportovců na hřišti. Dívky hrály turnaj ve volejbale a chlapci fotbal, kdo chtěl, mohl se zapojit do turnaje v nohejbalu či v dalších sportovních odvětvích. Odpoledne vyrážíme na parník, který nás provezl okolím hradu Zvíkov, a nám se naskytly zajímavé pohledy na krajinu z vody, na naše středisko a krásné lesy. Večer se nesl v duchu zábavy a společenských činností.

Den čtvrtý – čtvrtek:
Ranní test, poté spousta informací o škole a možnostech studia. Připravená sportovní klání nám hatí počasí, prší a prší. Byl tedy připraven náhradní program, nikdo se snad nenudil a opět si našel něco zajímavého. Následovala procházka do blízkého okolí. Odpoledne dorazil pan ředitel a večer proběhla soutěž studentů v dramatické tvorbě. Viděli jsme mnoho zdařilých představení, která budoucí studenti nastudovali během svého volného času .Vyhrát mohlo však jen jedno družstvo, i když většina vystoupení byla velice zdařilá.

Den pátý – pátek:
Kurz končí, vracíme se do Prahy. Přestože se sešlo poměrně hodně budoucích studentů s různým zaměřením (obory školy), našli společnou řeč a vznikla spousta nových přátelství, která budou jistě přetrvávat po celou dobu studia. Na druhou stranu vznikla zdravá rivalita při soutěžích mezi jednotlivými studijními obory. Můžeme však konstatovat, že jednotlivá vítězství se rovnoměrně rozdělila mezi všechny studijní skupiny, na což byli hrdí především třídní učitelé.

Cíl a náplň kurzu:

  • aklimatizace jednotlivých žáků v novém kolektivu,
  • seznámení s možnostmi studia, řády, pravidly, zvyklostmi ve škole a v jednotlivých budovách školy,
  • předání základních informací o škole, o oborech, o chodu školy,
  • seznámení s BOZP v laboratořích a v TV, výchovně preventivní činnost – kouření, alkohol, drogy
  • sportovní aktivity, poznávací aktivity,
  • rozřazovací testy a zjištění základních předpokladů ke studiu,
  • testy ANJ, NEJ, CHE, BI, MAT.
Cílem testů není žáky stresovat, ale zjistit rozdíly mezi studenty z různých ZŠ, hloubku znalostí - slouží jako informace pro studenty (jak na tom jsou s potřebnými výchozími znalostmi) i pro pedagogy (co je či není třeba zopakovat). Pokud to počasí umožňuje, probíhají testy v přírodě v lese, na louce … Ostatně atmosféru prvního školního týdne přibližují fotografie v naší fotogalerii.
 

 

   
© 2015−2024
GrudaldSoft +