Absolutoria 2009

15.-19. 6. 2009
26. 6. 2009

Závěr školního roku 2008/2009 byl na VOŠ ve znamení absolutorií, v jejichž rámci museli studenti složit zkoušku z jazyka, odbornou zkoušku a obhájit svou absolventskou práci. Absolutoria konalo 103 absolventů denního studia oborů Účetnictví a finance, Personální řízení a Veřejná správa (regionální). Obavy, strach a nervozita byly většinou právě takové, aby pomohly k vybavení si všech znalostí a tím k úspěšnému zdolání absolutoria.

O mnoho nadšenější, uvolněnější a radostnější atmosféra pak panovala v pátek 26. 6. na Novoměstské radnici v Praze 2. V těchto krásných historických prostorách předali diplomy a europassy našim absolventům náměstkyně primátora HMP a radní pro školství Ing. Marie Kousalíková a ředitel školy Ing. Milan Chmelař, každé studijní skupině poblahopřál také její třídní. Slavnostní atmosféra vygradovala při zpěvu státní hymny v podání našeho kolegy a člena Státní opery v Praze Mgr. Rudolfa Prázného.

Našim absolventům gratulujeme a přejeme jim hodně štěstí a úspěchů na všech dalších životních cestách.

Napětí zkoušek i radostnou náladu při slavnostním vyřazování absolventů přibližují fotografie v naší fotogalerii.
 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +