Maturitní vysvědčení 2017

30. 5. 2017

Tak jako každoročně i letos vyvrcholil školní rok pro žáky čtvrtého ročníku denního studia a pátého ročníku dálkového studia střední školy konáním maturitních zkoušek. Žáci, kteří se úskalími letošních maturitních zkoušek ve všech studijních oborech úspěšně probojovali, nyní tedy již maturanti, se sešli 30. května v aule školy v budově v Podskalské, aby slavnostně převzali svá maturitní vysvědčení a Europassy − dodatky k osvědčení (spolu s dárkem na památku na studium) a symbolicky tak své studium ve střední škole zakončili.
 
Všem našim maturantům přejeme do nové etapy života jen to nejlepší jak v osobním životě, tak úspěšné uplatnění na trhu práce. A těm, kteří se rozhodli pokračovat nejdříve ve studiu na některé vyšší odborné či vysoké škole, přejeme samozřejmě i mnoho studijních úspěchů.
 
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z předávání vysvědčení maturantům ze třídy
4.A pod vedením Ing. Zuzany Vaňkové,
4.B pod vedením Mgr. Kateřiny Harazimové,
4.C pod vedením Ing. Dany Ondráškové, CSc.,
4.L pod vedením Mgr. Jitky Tuscherové,
4.V, kterou vedla Ing. Marie Trnková,
D5, kterou vedl Ing. Oldřich Koza.
 
Zde si můžete prohlédnout videozáznam předávání vysvědčení maturantům třídy 4.A, 4.B, 4.C, 4.L, 4.VD5.
 
Zde si můžete stáhnout fotografie z předávání vysvědčení maturantům třídy 4.A, 4.B, 4.C, 4.L, 4.VD5.

 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +