Absolutoria 2017

27. 6. 2017

 
Vyvrcholením školního roku ve vyšší odborné škole jsou každoročně absolutoria, při kterých studenti posledních ročníků prokazují své získané znalosti a ukončují studium v naší škole. V letošním roce tomu bylo samozřejmě stejně.
 
K absolutoriím se letos dostavilo celkem 103 studentek a studentů, z nichž 52 prospělo s vyznamenáním, 44 prospělo a bohužel sedm nástrahám zkoušek podlehlo. Sedmi neúspěšným přejeme, aby se jim podařilo při podzimních opravných absolutoriích své zaváhání napravit a u zkoušek uspět.
 
V úterý 27. 6. se na Novoměstské radnici v Praze sešlo 96 úspěšných absolventů, aby ve Velkém sále před zraky rodičů, příbuzných a přátel slavnostně převzali vysvědčení o konání absolutoria, diplom, na jehož základě si mohou ke svému jménu připojit titul Diplomovaný specialista (DiS.), a Europass − dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce, který dokládá dosažené vzdělání a který absolventům otevírá široké možnosti uplatnění na celoevropském trhu práce, neboť je plně uznáván ve všech zemích EU, v kandidátských zemích EU a v zemích ESVO.
 
Jsme rádi, že nás letos svou přítomností poctil (byť z důvodu velkého pracovního vytížení jen ve druhé části slavnostního dne) Mgr. Václav Petrů z oddělení regionálního školství Odboru školství a mládeže Magistrátu hl. m. Prahy.
 
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout několik fotografií
prvního ceremoniálu vyřazování absolventů,
druhého ceremoniálu vyřazování absolventů.
 
Zde si můžete prohlédnout videozáznam předávání diplomů první skupině a druhé skupině absolventů.
 
Zde si můžete stáhnout všechny fotografie z předávání diplomů první skupině a druhé skupině absolventů.

 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +