Česká a Dětská chuťovka 2016

20. 10. 2016

 
Koncem září se na půdě školy organizoval 8. ročník soutěže Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA 2016 a DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2016, který organizuje firma SYMPEX. Do této soutěže se může přihlásit kterýkoliv tuzemský potravinářský výrobce. Odbornými garanty soutěže, kteří zabezpečují vysokou míru její regulérnosti, jsou Vysoká škola chemicko−technologická v Praze a Vyšší odborná škola ekonomických studií, Střední průmyslová škola potravinářských technologií a Střední odborná škola přírodovědná a veterinární PODSKALSKÁ v Praze. Soutěž probíhá pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Milana Štěcha a ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Odborný patron: prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor VŠCHT.
 
Přihlášené výrobky hodnotí v soutěži Česká chuťovka hodnotitelská komise nezávislých odborníků, disponujících vysokým kreditem. Výrobky přihlášené do soutěže o značku Dětská chuťovka by měly být určeny dětem a mládeži ve věku od 6 do 16 let. Hodnotí je pod metodickým vedením odborníků z hodnotitelské komise České chuťovky autentická dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, žáků Základní školy Londýnská a žáků VOŠ, SPŠ a SOŠ Podskalská.
 
Na slavnostním vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže o značku Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2016 a 6. ročníku soutěže o značku Dětská chuťovka 2016, které se konalo ve čtvrtek 20. října v Senátu Parlamentu České republiky, si převzalo plakety a diplomy opravňující pyšnit se značkou Česká chuťovka 2016 celkem 63 výrobců (o 10 víc než loni), kteří uspěli se 130 výrobky (o 32 víc než loni). Značku Dětská chuťovka 2016 pak může od letoška používat dalších 24 českých potravinářů (o 5 víc než loni) pro 32 svých výrobků (rovněž o 5 víc než loni). Titulem Rytíř české chuti byl za svůj celoživotní přínos dekorován pan Václav Bozděch, respektovaný odborník v pekárenském odvětví. V průběhu předávání cen hudební produkcí navodil příjemnou atmosféru Felix Slováček.
 
Další informace lze získat na stránkách České chuťovky.
 
Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
 
Fotografie z akce si můžete stáhnout zde.

 

 

   
© 2015−2024
GrudaldSoft +