Absolutoria 2014

12.-20. 6. a 25. 6. 2014

 
Školní rok na vyšší odborné škole každoročně vrcholí konáním absolutorií. Také v letošním roce studenti oborů Účetnictví a finance, Personální řízení, Veřejná správa (regionální) a Potravinářská technologie a biotechnologie třetího ročníku denní a čtvrtého ročníku dálkové formy studia skládali zkoušku z odborných předmětů, zkoušku z cizího jazyka a obhajovali své absolventské práce. Absolutoria ve dnech 12. až 20. června 2014 skládalo celkem 141 studentů, u všech zkoušek uspělo a absolutorium složilo 138 z nich, z toho 71 s vyznamenáním. Pouze trojici studentů se nepodařilo překážky v podobě zkouškových otázek překonat, věříme ale, že v podzimním termínu vše napraví a studium úspěšně zakončí.
 
Slavnostní vyřazování absolventů se konalo dne 25. června 2014 již tradičně v majestátných historických prostorách Rytířského sálu pražské Novoměstské radnice. Vzhledem k velkému počtu absolventů museli být rozděleni na dvě části. Do první části byli zařazeni absolventi ze studijních skupin 3.CV, 3.EV, 3.GV a 4.VT, druhou část tvořili absolventi ze studijních skupin 3.AV, 3.BV, 4.VU, 4.VP a 4.VS. Absolventi během ceremoniálu kromě diplomu a vysvědčení převzali i Europass − dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. Europass usnadňuje mobilitu zejména v rámci EU, neboť dokládá podrobné informace o délce a obsahu dosaženého vzdělání a je v rámci celé EU plně uznáván.
 
Vznešenou atmosféru doplnil také zpěv státní hymny v podání našeho kolegy a člena Státní opery v Praze Mgr. Rudolfa Prázného. Slavnostní akt tak za přítomnosti pedagogů školy a hlavně příbuzných a přátel absolventů důstojně zakončil studium na naší škole a jistě v myslích i srdcích absolventů zanechal trvalou vzpomínku na důležitý mezník v jejich životě. Význam této události dokládá také přítomnost radní pro školství Mgr. Ludmily Štvánové, která našla alespoň kousek místa ve svém nabitém programu, přišla naše absolventy pozdravit a zúčastnila se i části předávání diplomů.
 
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie
z průběhu konání absolutorií,
prvního ceremoniálu vyřazování absolventů,
druhého ceremoniálu vyřazování absolventů.
 
Zde si můžete prohlédnout videozáznam předávání diplomů první skupině a druhé skupině absolventů.
 
Zde si můžete stáhnout fotografie z předávání diplomů první skupině a druhé skupině absolventů.

 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +