Předávání maturitních vysvědčení 2014

3. 6. 2014

 
Každoročním vyvrcholením studia na střední škole jsou maturitní zkoušky žáků čtvrtého ročníku denního a pátého ročníku dálkového studia. Zkouškový maraton, který se skládal jednak z profilové, jednak ze společné části, prověřil znalosti maturantů. Malé skupince žáků se zvítězit nad náročnými otázkami nepodařilo, ale většina maturujících se s nástrahami zkoušek vypořádala úspěšně a mohla se radovat ze zdárného složení "zkoušky dospělosti".
 
Dne 3. června 2014 se úspěšní maturanti pod vedením svých třídních učitelů sešli v aule naší školy, aby slavnostně převzali své maturitní vysvědčení, Europas − dodatek k osvědčení a dárek na památku, jímž je tuplák s logem školy, který dostávají pouze úspěšní maturanti naší střední školy.
 
A skupinka těch, kteří zůstali "před branami"? Těm držíme palce a věříme, že své zaváhání plně napraví u opravných maturit.
 
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z předávání vysvědčení maturantům ze třídy
4.B pod vedením Mgr. Ivy Machkové,
4.C pod vedením Ing. Evy Vrbenské,
4.L pod vedením RNDr. Hany Šprincové a
D5, kterou vedla Ing. Dana Ondrášková, CSc.
 
Zde si můžete prohlédnout videozáznam předávání vysvědčení maturantům třídy 4.B, 4.C, 4.L a D5.
 
Zde si můžete stáhnout fotografie z předávání vysvědčení maturantům třídy 4.B, 4.C, 4.L a D5.

 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +