Nadační fond Inka

 

Stali jsme se "kmotry"

 
Před Vánoci 2008 se studenti VOŠ rozhodli uspořádat sbírku, jejíž výtěžek by byl určen na financování ročního vzdělání dítěte z některé oblasti světa, kde možnost chodit do školy není zdaleka samozřejmá. Ke sbírce se připojili i zaměstnanci školy.
 
osmiletý Cristhian Mezi různými dobročinnými organizacemi, s jejichž činností jsme se seznámili, jsme nakonec vybrali Nadační fond Inka, který působí v Peru. Tato organizace podporuje v současnosti přibližně 700 nadaných dětí z chudých rodin horského venkova Peru. Cílem podpory je vychovat vzdělanou generaci, která v budoucnosti zlepší život nejen sobě, ale i své rodině a celé vesnici.
 
Ve čtvrtek 7. 5. 2009 jsme se tedy stali "kmotry" chlapečka Cristhiana, kterému je 8 let a chodí do 3. třídy. Má celkem 7 sourozenců ve věku od 1 do 28 let, celá rodina bydlí v jednom hliněném domku, vlastní jednu krávu, pět ovcí a oslíka. Všichni se živí pastevectvím a zemědělstvím, ušetřit prostředky na učebnice a další školní pomůcky je pro rodinu zcela vyloučené.
 
Pro každé dítko, které do projektu nadace vstoupí, se vyplňuje vstupní dotazník. V něm je kromě jiného i kolonka, jakou profesi by dotyčný chlapeček nebo holčička chtěli získat. Cristhian uvedl, že takovou, aby mohl pomáhat ostatním. Snad mu pomůžeme jeho přání splnit.

 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +