Schola Pragensis 2009

12.-14. 11. 2009

I v tomto roce se konala v Kongresovém centru výstava pražských středních škol Schola Pragensis. Naše škola opět připravila prezentaci u nás vyučovaných středoškolských oborů. Každému oboru byla vyhrazena část stánku. V ní si studenti daného oboru spolu se svými pedagogy připravili malou expozici, pomocí níž svůj obor prezentovali návštěvníkům.

Studenti oboru ekologie a ochrana životního prostředí si připravili ukázku čistění kontaminované vody, studenti přírodovědného lycea jednak předvedli své chovatelské úspěchy, jednak nabídli pohled mikroskopem na buněčnou stavbu tkání, analýzu potravin zase přiblížily ukázky chemických rozborů. Obor technologie zpracování tuků reprezentovala výstavka kosmetických přípravků.

Velký zájem již tradičně poutali studenti oboru zpracování mouky, kteří připravili ochutnávku pekárenských výrobků, jež napekli ve školní pekárně. Jejich spolužáci z oboru zpracování masa nabízeli své masné výrobky ze školní uzenářské dílny. Dospělí návštěvníci hojně využívali možnost ochutnat "Podskalskou kozu", pivo, které studenti oboru kvasná technologie pod vedením našeho technologa Ing. Kozy uvařili ve školním minipivovárku. Mnoho návštěvníků využilo možnost si vyzkoušet zdobení perníčků − a pak vlastní výtvor i ochutnat nebo si jej třeba odnést na památku.

Poděkování za úspěšnou prezentaci školy patří všem zúčastněným zaměstnancům školy, ale také velkému množství studentů, kteří pomáhali − ať s přípravou, nebo při vlastním průběhu výstavy. Velký dík patří také mnoha firmám, jejichž sponzorská podpora nám pomohla celou expozici úspěšně připravit.

Prezentaci školy připomínají fotografie v naší fotogalerii.
 

 

   
© 2015−2024
GrudaldSoft +