Aabenraa

18. - 24. 9. 2006
Výměnný pobyt studentů SPŠPT v Dánsku

Škola pro žáky 4. ročníku střední průmyslové školy organizuje výměnný pobyt se studenty Technik Gymnasium Aabenraa v Dánsku (Jižní Jutsko).

Technické gymnázium v Dánsku má zaměření na potravinářskou výrobu a strojní zařízení, čímž je oborově velmi blízké studijním programům realizovaných na střední průmyslové škole.

Uskutečněná výměna studentů měla velmi kladné hodnocení ze stran českých i dánských studentů a nyní probíhají přípravy na výměnu v příštím školním roce.

Při výměnném pobytu byly konfrontovány vzájemné znalosti a dovednosti žáků, kteří kromě geografického poznání cizí země měli v anglickém jazyce zajištěnu výuku odborných předmětů (laboratorní práce z analytické chemie, mikrobiologie, cvičení ve školním pivovaru, odborné exkurze atd.).

Délka výměnného pobytu byla jeden týden, studenti z Česka navštívili Aabenraa v září 2006 a studenti z Dánska byli v Praze v říjnu 2006.

Ubytování bylo zajištěno především v domácnostech studentů, stravování bylo střídavě u studentů a ve školní jídelně.

Několik fotografií z pobytu studentů v Aabenraa si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +