Maturity 2023

5. června 2023

 
I v letošním roce čekalo žáky čtvrtého ročníku denního studia a pátého ročníku dálkového studia na naší střední škole úskalí v podobě nejprve ročníkových a následně maturitních zkoušek. Jejich vyvrcholení představují ústní zkoušky, které proběhly v době od 16. do 26. května.
 
Výsledky žáků u maturitních zkoušek byly překvapivé a bylo patrné, že tento ročník se již vypořádal s dopady distanční výuky probíhající v 1. a 2. ročníku. Převážné většině žáků posledních ročníků se podařilo všemi zkouškami zdárně projít a maturitu úspěšně složit, 29 žáků dokonce odmaturovalo s vyznamenáním. Celkově výsledky maturujících žáků jsou nad rámcem celostátního průměru a nejlepší v posledních 10 letech školy.
 
Bohužel i přesto se úskalí zkoušek pro některé žáky stala nepřekonatelnými. Těm budeme fandit při snaze o nápravu v podzimním termínu.
 
V pondělí 5. června 2023 jsme se s více než stovkou úspěšných absolventů denního studia a 14 žáky dálkového studia sešli v Refektáři Benediktinského opatství v Emauzích v Praze Na Slovanech, aby ve zdejších barokních prostorách slavnostně ukončili studium na naší škole. Z důvodu velkého počtu maturantů proběhlo vyřazování ve dvou skupinách. Při slavnostním ceremoniálu maturanti z rukou třídní profesorky a ředitele školy převzali svá maturitní vysvědčení společně Europassy a originální půllitr s logem školy jako připomínku na studium na naší škole. Všem absolventům moc gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v profesním i osobním životě!
 
Poznámka: Většině žáků, kterým se v jarním termínu dílčí maturitní zkoušky úplně nevydařily, se již podařilo své zaváhání napravit a zkoušku života úspěšně složit na začátku září.
 
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout
několik fotografií z první části vyřazování maturantů,
několik fotografií z druhé části vyřazování maturantů.
 
Zde si můžete stáhnout všechny fotografie z předávání vysvědčení první skupinědruhé skupině maturantů.

 

 

   
© 2015−2024
GrudaldSoft +