Schola Pragensis 2008

20.-22. 11. 2008

V předposledním listopadovém týdnu se i v tomto roce konala v Kongresovém centru výstava pražských středních škol Schola Pragensis. Naše škola i letos byla "u toho" a využila této příležitosti k prezentaci u nás vyučovaných středoškolských oborů. A bylo co předvést. Studenti oboru analýza potravin a přírodovědné lyceum upoutávali pozornost návštěvníků ukázkami chemických reakcí, obor technologie tuků připravil výstavku kosmetiky, již druhý rok se prezentovaly naše nejmladší obory - ochrana a tvorba životního prostředí a průmyslová ekologie.

Ale u našeho stánku si na své nepřišly jen oči, ale i žaludky návštěvníků. Studenti oboru zpracování mouky připravili ochutnávku pekárenských výrobků, které napekli ve školní pekárně, jejich spolužáci z oboru zpracování masa přidali své masné výrobky ze školní uzenářské dílny. Dospělým návštěvníkům studenti oboru kvasná technologie nabídli možnost ochutnat "Podskalskou kozu", pivo, které sami pod vedením našeho technologa Ing. Kozy uvařili ve školním minipivovárku. Kdo měl zájem, mohl si vyzkoušet zdobení perníčků - a pak vlastní výtvor i ochutnat nebo si jej třeba odnést na památku.

Poděkování za úspěšnou prezentaci školy patří všem zúčastněným zaměstnancům školy, ale také velkému množství studentů, kteří pomáhali - ať s přípravou, nebo při vlastním průběhu výstavy. Zvláštní poděkování patří také mnoha firmám, které nám pomohly nejen materiálně.

Prezentaci školy připomínají fotografie v naší fotogalerii.
 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +