Otevření školní veterinární kliniky

1. září 2014

 
Dne 1. září 2014 spolu se zahájením školního roku byla slavnostně otevřena školní veterinární klinika, kterou jsme vybudovali v prostorách naší školy v Navrátilově ulici. Slavnostního zahájení se jako hosté zúčastnili zástupci orgánů veřejné správy i firem, které se na přípravě, schvalování, financování a realizaci celého projektu podílely.
 
Za Městskou veterinární správu v Praze, jejíž souhlas byl základní podmínkou možnosti vzniku kliniky, byl přítomen ředitel Doc. MVDr. Antonín Kozák, Ph.D., a jeho zástupce MVDr. Miloslav Olach. Klinika byla vybudována podle projektu firmy Atelier RENO, který pochází z pera Ing. Jaroslava Maliny, jenž také Atelier RENO na zahájení zastupoval. Za zhotovitele rekonstrukčních prací, firmu Genel Invest, se dostavil její jednatel Ing. Tomáš Kadlec. Nábytek a vnitřní vybavení dodala firma Kenast, kterou zastupoval její jednatel pan Milan Staněk. Jménem Veterinární nemocnice Český Brod, která je odborným garantem kliniky a jejíž lékaři a sestry zajišťují provoz i výuku praxe našich žáků oboru Veterinářství, se zúčastnili MVDr. Miroslav Kůžel a MVDr. Ondřej Rychlík. Naši školu zastupoval odborný garant výuky oboru Veterinářství Ing. Karel Hřídel a ředitel školy Ing. Milan Chmelař, který nejen moderoval slavnostní zahájení provozu kliniky, ale který celý projekt od začátku vedl a dotáhl jej až do zdárného konce. Veliký dík za podporu a pomoc (nejen finanční) patří našemu zřizovateli, Magistrátu hl. m. Prahy, který reprezentovala JUDr. Jitka Dolejšová, pověřená řízením odboru školství, mládeže a sportu, a vedoucí oddělení školství Ing. Eva Chlupová a zejména radní hl. m. Prahy pro školství a volný čas Mgr. Ludmila Štvánová, která se velkou měrou zasloužila o zdar celého projektu vybudování školní veterinární kliniky.
 
Po úvodních proslovech následoval symbolický přípitek (dospělí sektem, žáci minerálkou) na zdar činnosti kliniky a slavnostní přestřižení pásky. Tohoto úkolu se zhostila paní radní Mgr. Štvánová. Pak již došlo na drobné občerstvení, které připravili žáci naší školy, a zájemci z řad přítomných si mohli prohlédnout prostory nové veterinární kliniky, kterými je provedli páni doktoři Kůžel a Rychlík.
 
Celý slavnostní akt proběhl pod dohledem kamery České televize, která rovněž zaznamenala zahájení provozu kliniky symbolickým vyšetřením fenky Meis a pejska Dobyho. Reportáž z otevření školní veterinární kliniky odvysílala ČT v sobotu 6. září 2014 ve 12:00 h na programu ČT1 v pořadu Z metropole.
 
Nyní již nezbývá než nové veterinární klinice přát mnoho zdárně vyléčených zvířecích pacientů a žákům oboru Veterinářství mnoho úspěchů nejen při praxích na klinice, ale i v celém studiu.
 
Fotografie si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +