Expedice Dánsko 2007

23.-29. 9. 2007
Výměnný pobyt studentů SPŠPT v Dánsku

V září 2007 opět vycestovala skupina studentů SPŠPT na zkušenou na Technické gymnázium v dánském Aabenraa. Tentokrát to bylo pouhých jedenáct studentů třetích a čtvrtých ročníků, kteří našli odvahu zapojit se zde do práce na celostátním ekologickém projektu „Voda, led, moře a fjord“. Pro hostitele je to téma skutečně aktuální, neboť v Grónsku, které k Dánsku patří, stále rychleji tají ledovce. A pokud bude tento trend pokračovat, hrozí, že za pár desítek let se zvýši hladina moře až o půl metru. Studijní zájezd vedli Ing. Pokorný a Ing. Koza.

Po příjezdu do Aabenraa nejprve Jirka, jak se v Dánsku oslovuje ředitel Technického gymnázia Mgr. Jiří Murtinger, seznámil české studenty se systémem dánského školství a provedl je rozlehlým školním areálem, kde je zajišťována výuka pro celé jižní Jutsko. Areál slouží nejen potřebám Technického gymnázia, ale i přípravě odborníků v řadě dalších oborů. Vybavení učeben technikou je dle našich měřítek nadstandardní. Vše je účelné a maximálně efektivní. Např. víceúčelová hala slouží jako knihovna a studovna, kde je studentům k dispozici školní počítačová síť a několik hnízd počítačů, které jsou na škole samozřejmou součástí výuky. Řada studentů však používá i počítač vlastní, přenosný. V poledních hodinách je hala zároveň využívána jako školní jídelna.

Vraťme se však k projektu „Voda, led, moře a fjord“. Společně se studenty posledního ročníku Technického gymnázia jsme byli rozděleni do pracovních skupin. Každá skupina si poté sama zvolila, jak a s čím bude pracovat, definovala konkrétní zadání, stanovila pracovní hypotézu a prováděla její ověření. Měli jsme přitom zcela volnou ruku a učitelé nám byli k dispozici jako případní konzultanti. Na závěr všichni členové týmu provedli prezentaci dosažených výsledků ve formě krátké přednášky, videoprezentace apod. To pro nás bylo asi nejobtížnější, neboť prezentace probíhala v angličtině.

Jedna skupina například pracovala na projektu, jehož cílem bylo dokázat, že mořští měkkýši dokáží vyčistit mořskou vodu znečišťovanou člověkem. V laboratorních podmínkách jsme to prokázali. Členové další skupiny si sami na sobě ověřili hypotézu, že výtažky z mořských řas je možné využít jako potravinový doplněk a že by tímto způsobem bylo možné snižovat neustále rostoucí spotřebu potravin pro výživu lidstva.

V rámci programu jsme rovněž navštívili nejznámější dánskou turistickou atrakci - Legoland. Protože Lego zná každý, není asi třeba vysvětlovat, o co se jedná. Důkladně jsme se zde vyřádili na horských drahách, při plavbách divokými vodami, průjezdech strašidelnými jeskyněmi a hrady, ale i na různých katapultech a centrifugách.

Možná ještě zajímavější byla návštěva Danfoss Universe, což je unikátní vědeckotechnický park, který má podpořit zájem mládeže o vědu a techniku. Vyzkoušeli jsme si zde na nejrůznějších modelech, zařízeních a hrách, jak působí fyzikální a přírodní zákony. Seznámili jsme se např. s tím, jak voní a co dokáže blesk, nahlédli do nitra gejzíru, nebo jsme se přetlačovali o kuličku prostřednictvím snímače signálů z mozku. Měli jsme též možnost vytvořit si zde vlastní videoportrét nebo videoprojekci a po návratu domů si je přes internet a s použitím kódu na vstupence stáhnout do vlastního počítače. Den uletěl jako voda a mnohé exponáty jsme ani "prozkoumat" nestihli.

Než jsme se vydali na zpáteční cestu, předvedli jsme dánským přátelům, jak se vaří dobré pivo. A pak už jsme se jen těšili, jak si v říjnu společně užijeme reciproční studijní pobyt dánských přátel u nás v Praze.

Několik fotografií z pobytu našich studentů v Aabenraa si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +