Vyřazování absolventů 2015

25. 6. 2015

 
Školní rok 2014/2015 tradičně vrcholil konáním absolutorií, v jejichž průběhu studenti třetích ročníků denního a čtvrtých ročníků dálkového studia skládali zkoušku z odborných předmětů, z cizího jazyka a obhajovali absolventskou práci. Absolutoria probíhala od 11. 6. 2015 do 18. 6. 2015, zúčastnilo se jich celkem 124 studentů, z nichž 48 prospělo s vyznamenáním, 70 prospělo a 6 bude bohužel v září čekat opravný termín.
 
Úspěšní absolventi pak ve čtvrtek 25. 6. 2015 převzali ve Velkém sále Novoměstské radnice diplom, na jehož základě mohou za své jméno připojit titul DiS. (diplomovaný specialista), vysvědčení o konání absolutoria a Europass − dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce.
 
Předání diplomů proběhlo ve dvou skupinách, od 9 hodin své diplomy převzali absolventi denní i dálkové formy oboru Účetnictví a finance a denní formy oboru Veřejná správa, od 11:30 pak absolventi dálkové formy Veřejné správy a všichni absolventi oborů Personální řízení a Potravinářská technologie a biotechnologie.
 
V obou případech byl sál zcela zaplněn rodinnými příslušníky i přáteli, kteří s absolventy přišli prožít slavnostní dopoledne − tomu odpovídala i částečně radostná, částečně trochu nostalgická atmosféra provázející úspěšné zakončení studia.
 
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie
prvního ceremoniálu vyřazování absolventů,
druhého ceremoniálu vyřazování absolventů.
 
Zde si můžete prohlédnout videozáznam předávání diplomů první skupině a druhé skupině absolventů.
 
Zde si můžete stáhnout fotografie z předávání diplomů první skupině a druhé skupině absolventů.

 

 

   
© 2015−2024
GrudaldSoft +