Slavnostní vyřazování absolventů 2007/2008

26. 6. 2008

Stejně jako v předchozích letech bylo i letos vrcholem školního roku na VOŠ slavnostní předávání diplomů absolventům 3. ročníku denního a 4. ročníku dálkového studia oborů Účetnictví a finance, Personální řízení a Veřejná správa (regionální).

Diplomy jsme předávali v krásných historických prostorách Novoměstské radnice v Praze 2 za účasti náměstkyně primátora a radní pro školství Ing. Marie Kousalíkové, ředitele odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Praha (MHMP) PhDr. Pavla Drtiny a vedoucí oddělení krajského školství MHMP Mgr. Lenky Němcové. Úspěšných absolventů bylo letos 112, což je nejvíc v celé historii naší VOŠ.

Absolventi VOŠ letos poprvé kromě diplomů převzali i Europassy – dodatek k diplomu v českém a anglickém jazyce. Europass usnadňuje mobilitu zejména v rámci EU, neboť poskytuje podrobnější informace o délce a obsahu dosaženého vzdělání.

Několik fotografií z průběhu slavnostního ceremoniálu v Novoměstské radnici si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.
 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +