Maturitní vysvědčení 2019

31. 5. 2019

 
Tak jako každý rok i ve školním roce 2018/2019 všichni žáci čtvrtého ročníku denního studia a pátého ročníku dálkového studia ve všech studijních oborech střední školy procházeli v měsících dubnu a květnu nástrahami v podobě maturitních zkoušek. Převážné většině žáků se podařilo úskalí jak společné části, tak profilové části zkoušek zdárně zdolat. Skupince žáků, kteří neuspěli, přejeme hodně úspěchů při podzimním pokusu o nápravu.
 
Žáci, kteří se úskalími maturitních zkoušek úspěšně probojovali, nyní tedy již maturanti, se sešli 31. května v aule školy v budově v Podskalské, aby z rukou svého (nyní již bývalého) třídního učitele a z rukou ředitele školy slavnostně převzali svá maturitní vysvědčení a Europassy − dodatky k osvědčení (spolu s dárkem na památku na studium) a symbolicky tak své studium ve střední škole zakončili.
 
Tímto slavnostním aktem symbolicky vstoupili do další etapy života a my jim přejeme jen to nejlepší v osobním životě a úspěšné uplatnění na trhu práce. A těm, kteří se rozhodli pokračovat nejdříve ve studiu na některé vyšší odborné či vysoké škole, přejeme samozřejmě i mnoho studijních úspěchů.
 
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z předávání vysvědčení maturantům ze třídy
4.A, 4.C, 4.L, 4.V, a D5.
 
Zde si můžete prohlédnout videozáznam předávání vysvědčení maturantům třídy 4.A, 4.C, 4.L, 4.VD5.
 
Zde si můžete stáhnout fotografie z předávání vysvědčení maturantům třídy 4.A, 4.C, 4.L, 4.VD5.

 

 

   
© 2015−2022
GrudaldSoft +