Dopisy v ulicích – 3 minuty stačí

30. 10. 2012

Ve středu 31. 10. 2012 se dobrovolníci z řad studentů 2. ročníku oboru Veřejná správa (regionální) zapojili do akce, kterou pořádá v rámci celé republiky česká sekce organizace na podporu lidských práv ve světě − Amnesty International. Tento projekt nesl název „Dopisy v ulicích − 3 minuty stačí“ a v rámci celého hlavního města Prahy jsme byli jako jediná škola vybráni, abychom na tomto projektu participovali.

Jednalo se o veřejnou akci na podporu 3 konkrétních osob, které jsou nespravedlivě ve své zemi stíhány a jimž jsou porušována jejich práva. Na jejich podporu stačilo jediné − vyplnit „podpisovou kartu“ vybrané osoby, tato karta pak bude společně se všemi kartami, které se na celém území ČR podaří nasbírat, odeslána do mateřské země jako výraz nesouhlasu s její perzekucí a diskriminací.

Dobrovolníci z řad našich studentů 2.EV a 2.FV se pod vedením Mgr. Martina Beňa zapojili do projektu opravdu nad rámec očekávání, s velkou dávkou iniciativy, kreativity, humanity a s odhodláním podpořit správnou věc. Nejprve se aktivně zapojili do workshopu, který na naší škole uspořádala AI ČR a který byl zaměřen na seznámení participujících studentů s jednotlivými příběhy vězněných osob a se stavem lidských práv ve světě. Sami se pak rozdělili do skupin a vybrali si stanoviště po celé Praze (budova školy, náměstí Míru, náměstí Republiky − Palladium, Pankrác − Arkády, Václavské náměstí a Smíchov − Nový Anděl), kde přímo v ulicích oslovovali jak občany naší metropole, tak i turisty a cizince zde žijící. Za necelé 4 hodiny stihli nasbírat neuvěřitelných 1.302 vyplněných podpisových karet, tedy 1.302 podpisů, které symbolizují, že i lidem v ČR není potírání lidských práv ve světě lhostejné.

Zástupci organizace AI ČR přišli studenty podpořit přímo na jednotlivá stanoviště a po předání všech 1.302 vyplněných podpisových karet byli celkovým počtem velmi příjemně zaskočeni. Bližší informace o průběhu a úspěchu akce v rámci celé ČR a o dalších osudech stíhaných osob najdete i na webových stránkách AI ČR (odkaz vede mimo web školy).

Jelikož bylo zapojení dobrovolníků z naší školy do celého projektu nad očekávání úspěšné a studenti vnímali celou akci jako správnou věc, už teď víme, že jsme se tohoto projektu nezúčastnili naposledy!

Úspěšné "hlídky" studentů můžete vidět v naší fotogalerii.
 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +