Schola Pragensis 2007

22.–24. 11. 2007

Výstava středních škol Schola Pragensis konaná v Kongresovém centru byla další možností ukázat námi vyučované obory v celé kráse. A bylo na co se koukat – ať už na školní pípu s možností malé ochutnávky piva vyráběného ve škole (jen pro dospělé), ochutnávku uzenářských výrobků ze školní dílny v Navrátilově ulici nebo nabídku pekařských výrobků. A kde už se nedalo něco sníst, bylo alespoň na co se dívat. Třeba v oboru technologie tuků na výstavku kosmetiky, v oborech analýza potravin a přírodovědné lyceum na ukázky z chemie nebo mikrobiologie. Jako nově otevírané byly představeny obory zabývající se životním prostředím.

Prezentace školy proběhla na vysoké úrovni, za což vděčíme nejen zaměstnancům školy, ale také velkému množství studentů, kteří přišli pomoci. Zvláštní poděkování patří také mnoha firmám, které nám pomohly nejen materiálně. Jsou to zejména:

 • PENAM, spol. s r. o.
 • BACKALDRIN, s. r. o.
 • Pivovar a restaurace U FLEKŮ
 • NUTRICIA DEVA, a. s.
 • DELTA FROSEN PRODUCTS, a. s.
 • GLOBUS, k. s.
 • CEDIMA, s. r. o.
 • BAXTER BIOSCIENCE, s. r. o.
 • RYOR, a. s.
 • ASTRID COSMETICS, a. s.
 • PIVO PRAHA, spol. s r. o.
 • PIVOVAR KÁCOV, s. r. o.
ale i další …

Prezentaci školy připomínají fotografie v naší fotogalerii.
 

 

   
© 2015−2024
GrudaldSoft +