Maturity 2015

2. 6. 2015

 
Slavnostní nálada vládla v průběhu dopoledne dne 2. června 2015 v aule školy v budově v Podskalské, kde žáci čtvrtého ročníku denního studia a žáci pátého ročníku dálkového studia tímto dnem symbolicky ukončovali studium na naší střední škole slavnostním převzetím maturitního vysvědčení.
 
Spolu s maturitním vysvědčením všichni úspěšní maturanti dostali Europass, dodatek k osvědčení, vydaný Národním ústavem pro vzdělávání. Europass je vyhotoven v českém a v anglickém jazyce. Tento dokument dokládá úroveň dosaženého vzdělání a je plně uznáván ve všech členských státech Evropské unie, v zemích Evropského sdružení volného obchodu a v kandidátských zemích, ucházejících se o členství v EU. Díky tomu se maturantům otevírá celoevropský trh práce.
 
Na památku na studium v naší škole si kromě uvedených dokladů maturanti odnesli také pivní tuplák s logem školy, který spolu s gratulací převzali od ředitele školy. Tyto tupláky jsou vyrobené v limitovaném množství na objednávku školy a dostávají je pouze naši maturanti.
 
Slavnostní předávání probíhalo postupně po jednotlivých třídách. Spolu s radostí z úspěšně završené jedné etapy života se mísila i trocha nostalgie, jak tomu při podobných příležitostech bývá.
 
V naší fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z předávání vysvědčení maturantům ze třídy
4.A pod vedením Ing. Evy Lukešové,
4.C pod vedením Ing. Dany Ondráškové, CSc.,
4.L pod vedením Mgr. Petra Moulise a
D5, kterou vedl Ing. Oldřich Koza.
 
Zde si můžete prohlédnout videozáznam předávání vysvědčení maturantům třídy 4.A, 4.C, 4.L a D5.
 
Zde si můžete stáhnout fotografie z předávání vysvědčení maturantům třídy 4.A, 4.C, 4.L a D5.

 

 

   
© 2015−2023
GrudaldSoft +
 

4.A Ing. Eva Lukešová 4.C Ing. Dana Ondrášková, CSc. 4.L Mgr. Petr Moulis D5 Ing. Oldřich Koza